Menu Zamknij
mini baner o firmie

Polityka prywatności

RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku Pani/Panu przysługują określone prawa związane z przetwarzaniem przez JAG PPH Spółka z o.o. z siedzibą w Liskowie, zwanym dalej JAG. 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez JAG 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAG PPH Spółka z o.o., ul. Słoneczna 6, 62-850 Lisków, tel. 62 763 41 35, e-mail: rodo@jag.pl.

2. JAG przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a) realizacji zawartej z JAG umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia  (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia) b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na JAG w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), c)marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez JAG (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. a i f Rozporządzenia), d) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia), e) wewnętrznych celów administracyjnych JAG, w tym statystyki i raportowania, f) w celu administrowania serwisem www.jag.pl, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z użytkownikami serwisu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia, g) określenia osób uprawnionych do reprezentacji oraz kontaktu na podstawie Art.6 ust.1 lit. f. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2., Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z JAG umowy. Przez okres od czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na JAG w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,
c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JAG, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
e) w zakresie monitoringu wizyjnego przez 14 dni (maksymalnie do 90) dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.

5. W związku z przetwarzaniem przez JAG Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.. 15 Rozporządzenia, b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez JAG Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcie i realizacji umowy z JAG, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Polityka dotycząca używania Ciasteczek

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego www.jag.pl.
Jeżeli korzystasz z serwisu www.jag.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.jag.pl

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem:

  • optymalizacji korzystania z serwisu internetowego
  • wygody użytkowania serwisu
  • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników
  • do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie www.jag.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronie www.jag.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

  • sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
  • stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

Korzystając z serwisu www.jag.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Google.

Usuwanie plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.

Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.